Om oss

Nya Kastets skolan

Nya Kastets skola har cirka 120 elever på skolan, fördelade från förskoleklass upp till årskurs 6.

Skolan har även en förberedelseklass för de elever som inte kan svenska och som nyligen kommit till Sverige.Vår skola har syskonförtur i kösystemet.


De elever som går på Nya Kastets skola har gratis skolskjuts med våra egna skolbussar till och från skolan.
Skolan erbjuder oavsett årskurs på skolan fritidsverksamhet.


Varje elev som vid inskrivning på skolan har anmält att få läsa hemspråk har detta ämne minst 1 gång/vecka under fritidstiden.

I varje klassrum på skolan finns projektorer installerade för att enklare kunna undervisa eleverna.

 

Vår vision

Varje elev har rätt att lyckas. Varje elev ska bemötas likvärdigt. Höga förväntningar med ett lågaffektivt bemötande.

Vår målsättning är att vara en av Sveriges ledande skola av utbildning  och framgång med  fokus på elever.

 

Syfte

  1. Att lära med rätt att lyckas där eleven är i fokus
  2. Öka förmågan att lyckas i lärandet Bemöta varje elev med höga förväntningar
  3. Skapa en trygg miljö

 

Skolansprofil

  • Skolan har en vetenskaplig profil

 

Riktlinje

  • Ordning och reda
  • Kunskap och utveckling
  • Professionellt beteende