Musik

Musik:

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att.

Spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer.


Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och analysera och samtala musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.