Klass 5

Klass 5:

I den här klassen går det 11 nyfikna och engagerade elever.


Vi jobbar blockvis inom So och No-ämnena, vilket innebär att vi jobbar med två ämnen per termin.


Klassen får stöttning med hjälp av språkstöd/ studiehandledning i både somaliska, arabiska, svenska och matte.


Vi jobbar mycket med språket i klassen vilket innebär att vi diskuterar väldigt mycket inom de olika ämnena samt samtalsämnen som dyker upp under lektionens gång.


Som lärare och mentor för klassen tycker jag att det är oerhört viktigt med att man får uttrycka sig själv.


Vi jobbar även mycket med grammatik och försöker använda detta konkret genom att eleverna får skriva uppsats en gång i veckan.


Föräldrarna får veckovis ett veckobrev med aktuella händelser som har skett under veckans gång men även inför kommande vecka.


Det är viktigt för oss att föräldrarna är medvetna om vad vi gör i skolan och försöker därmed skapa en bro mellan skola och hemmet.


Vi gör en hel del studiebesök för att eleverna på ett konkret sätt ska få träffa andra viktiga och informationsrika människor och platser.


Det är viktigt för oss att eleverna för integrera sig i samhället med hjälp av skolan.