Klass 4

Klass 4:

När det gäller Åk 4 handlar min undervisning i första hand om grammatik, text analys samt ordförråd.


Grammatiken berör verbböjning i olika tidsform samt regel och oregelbundna verb.


Vi har även gått igenom substantiv, adjektiv och adverb.


Gällande textanalys brukar elever ha en text som de ska läsa och förstå, sedan frågor som handlar om texten som de besvarar genom att koppla frågorna till texten.


På så vis kan eleven utveckla sin läs/skriv och förståelse kapacitet, samt utvecklar eleven sin analys förmåga.


Som digital hjälpmedel använder eleverna på ÅK4 dator och projektor.


Vi har extra resurs som hjälper eleverna som är ibehov av extra stöd.


När det gäller SO ämnet så har Åk 4 redan gått igenom vikinga, vasa och medeltidens historia.


Varje kapital avslutades med skriftligt prov.


Strategin som användes på SO var på det viset att varje sida eleven läser får hen ställa frågor om de viktigaste händelser samt skriva svar på frågorna hen ställde.


Syftet med  denna nya teknik är att eleven koncentration förstärkas,samt informationen fastnar i hens huvud.


Vi jobbade också på hur eleverna kan skriva en uppsats, samt hur de skriver en faktatext som alltid relateras till en källa.


Prov som eleverna fick av mig formulerades direkt av elevernas frågor som de har redan ställt under sina hemläxor.


Vi jobbade mycket med elevens självständighet och elevens självförtroende.


Detta förklaras med att eleverna i ÅK 4 väljer en veckorlärare för varje vecka.


Veckolärares uppdrag går ut på att eleven ska se till att alla eleverna har gjort sina uppgifter, tar närvaro och påminner sina klasskamrater om skolregler.


Tillsammans med eleverna i Åk 4 har vi gjort olika besök till de ställen som de var nyfina på.


Kontakten med föräldrar är nästan varje vecka, ibland händer att vi kontakter föräldrar ett par gånger i veckan beroende på situationen.


Syftet med att kontakta föräldrar är att få de vara med och påverka båda kunskaps och beteende nivå på sina barn.