Klass 3

Klass 3:

Det som vi har gått igenom gällande Åk 3 är en grundläggande utbildning båda när det gäller So och svenska som andra språk.


Det vill säga att vi fokuserade oss på elevens läs/skriv förmåga och hur hen kan utveckla den, samt hur hen bearbeta svagheten.


Genom att göra en test till mina elever i läs och skrift, kunde man tydligt se vilka starka respektive svaga sidor de har.


Vi fokuserar framför allt på elevens ordförråd, stavning, läsförmåga, läsförståelse samt skrivstil.


Genom hemuppgifter som eleverna får varje vecka finslipar vi elevens kapacitet.


Strategin som jag nämnde ovan var fruktbar, och gav effekt efter kort period.


När det handlar om läsförmåga, brukar vi utgå från textboken som vi utsåg för Åk3.


Vi har jobbat hårt med att utveckla elevens självförtroende.


Detta sker genom att aktivera elevens deltagande i exempelvis grupp diskussion samt att vi har en ”veckorlärare” för varje veckan som tar hand om klassordning båda innan och utanför skolan.


 Vi har 12 elever i Åk 3, de flesta är engagerade och klarar sig ganska bra.


Vi har extra resurs som hjälper de som fortfarande ligger efter.


Elever i Åk 3 brukar använda digitala hjälpmedel(dator, projektor) minst 2 gånger i veckan.


Gällande So har eleverna i Åk 3 gått genom trafkisäkerhet, syftet med utbildning, mobbning och olika religioner.


Vi har besökt olika ställe bland annat bio här i Gävle och andra intressanta ställe i Stockholm.


Eleverna i Åk3 har varit i naturen ett antal gånger och jag som mentor och ämnets lärare gått genom det viktigaste när det gäller hur man vårdar naturen och tar hand om den på bästa sättet.


Vi har ständig kontakt med föräldrar via telefon samtal eller veckobrev,samt har vi schoolsoft som föräldrar kan använda för att komma till direkta information.


Kontakt syfte med föräldrar att de blir medvetna om båda vår strategi samt vilken nivå som deras barn har.