Klass 2

Klass 2:

Klass 2 består av 23 elever för närvarande.


Det är två lärare som jobbar i klassen.


Den ena är behörig i alla ämnen.


De har andra lärare i SO, bild, musik, idrott och slöjd.


En resurs är alltid knuten till klassen.


Jag skickar veckobrev varje vecka med lite info om vad vi har gjort under veckan och vad vi ska göra under kommande vecka.


Vi strävar efter att eleverna ska nå målen i alla ämnen och anpassar undervisningen efter det så långt det går.


Vi går ofta ut i skogen och går runt ett spår när vädret tillåter.


Antingen är det naturstudier eller bara för att röra på sig.