Klass 1

Klass 1:

I klass 1 arbetar en legitimerad lärare tillsammans med 1 lärarassistent.


Eleverna har dessutom andra lärare i vissa ämnen, så som musik och idrott.


Men lärarassistenten följer med eleverna oavsett vilka ämnen klassen har.


Varje vecka skickar vi hem veckobrev till föräldrarna via eleverna, så att föräldrarna får se vad vi gjort under veckan och om det är någonting speciellt inplanerat inför kommande vecka.