Elevhälsoteamet

Elevhälsoteamet:

I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, läkare, kurator, psykolog och vi har även tillgång till en specialpedagog och en socialpedagog på skolan.


Vi arbetar salutogent och hälsofrämjande för eleverna.
Att arbeta utifrån ett salutogent synsätt i skolan innebär att man utgår från de resurser och förmågor som eleven har.


Vi anpassar stöd, omsorg och omvårdnad utifrån elevens individuella behov av hjälp- och stöd i det dagliga livet. Det kan t.ex.


handla om bibehållen dygnsrytm, regelbundna måltider, social samvaro, utevistelser samt möjlighet till gemenskap med andra och sociala aktiviteter.Kurator finns heltid på skolan.


Skolsköterskan är på skolan på måndagar och onsdagar
för både inbokade möten med elever och även till viss del ”drop in” när det finns tid över att ta emot ”obokade” elever.


Skolsköterskan utför även vaccinationer och gör hälsokontroller på eleverna.


Skolans rektor är alltid närvarande på skolan så att både personal och elever kan prata med honom vid behov.


Skolan har även en telefon för inkommande samtal dit vårdnadshavare kan ringa med synpunkter/klagomål.


Där får inringaren prata med en utbildad socionom som svarar på inkommande samtal varje vardag mellan klockan 14:30-15:30.


Undervisningen på skolan:

Eleverna har möjlighet till hemspråksundervisning 1 gång/vecka som vårdnadshavaren ansöker om för sitt barn vid inskrivning på skolan.


De hemspråk som undervisas i på skolan för tillfället är arabiska,somaliska och tjetenska. Eleverna får även betyg i sitt hemspråk så det är viktigt att eleven går på dessa tillfällen.


All övrig undervisning sker på svenska.


Skolan följer den svenska läroplanen och har en utökad svenskaundervisning.


Skollunchen:

På skolan är kost en viktig del av skoldagen för att ge barnen de bästa
förutsättningarna att orka koncentrera sig hela skoldagen.


Skollunchen tillagas av våra kompetenta kockar på skolan.


Till maten har eleverna möjlighet att välja bland olika sorters råkost


.Barnen får själva välja om de vill dricka mjölk eller vatten till maten.


Personalen sitter alltid med tillsammans med eleverna och äter skolans lunch.


Mellanmål serveras alltid till varje elev innan fritids börjar på eftermiddagarna.