Fk

Förskoleklassen:

Förskoleklassen arbetar skolförberedande med språket genom att använda oss av Bornholmsmodellen och bokstavskännedom, i slutet av året är det många av barnen som kan börja ljuda ihop ord.


Varje dag vi har högläsning för att utveckla deras ordförståelse.


I matematik barnen lär sig om tal uppfattning, mönster och geometriska formerUnder de första veckorna i förskoleklassen så har vi” lära känna varandra lekar” och vi pratar om vilka regler som finns i skolan.


 Det är viktigt att barnen känner sig trygga i klassen och får en bra gruppsammanhållning . 


Vi pratar om vilka förväntningar barnen har av skolan och tillsammans lägger vi upp planeringen för året.


 I förskoleklassen är leken viktig för barnens lärande och utveckling så vi har grupplekar och även fri lek med spel, pussel, lego etc. 


Vi har också mycket skapande arbete som stimulerar barnens nyfikenhet och lust.


Skolan ligger i naturvänligt område så vi är ofta ute i skogen eller promenerar runt Rudsjön.