FBK

FBK:

Förberedande klass arbetar med språkintroduktion, för att berika deras svenska i olika ämnen har naturvetenskap, samhällskunskap och engelska tillagts.


Vi pratar om vilka förväntningar barnen har av skolan och ovanstående ämnen och tillsammans lägger vi upp planeringen för terminen.


För att lektionen ska vara rolig och kreativ så använder vi oss av elevspel på datorn, memoryspel, bilder, videoklipp från UR och olika kopieringsmaterial.


Varje dag fokuserar vi på högläsning, skrivande, grammatik och glosor i olika ämnen för att öka deras ordförråd samt ordförståelse.


Jag som lärare bedömer alla dessa delar hos varje elev och därigenom får varje elev en individuell läxa för att förbättra olika brister.


Förhoppningsvis kommer eleverna i slutet av terminen kunna använda deras nya ordförråd i deras vardagliga samtal med förbättrad uttal.