Bild

BIld:

På skolans bildlektioner får barnen klippa, klistra, rita, måla och ibland bygga olika saker i papper.


Barnen har i skolämnet möjlighet att kunna använda sig utav färgpennor, vattenfärger, oljefärger, blyertspennor och barnen får i bild möjlighet att träna på sin kreativitet och öka sitt intresse för att skapa.


Undervisningen i bild ska uppmuntra eleverna att ta egna initiativ och att arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.