nyhet

Nyhet :

På denna sida kommer ni att hitta aktuell information och det som publiceras senast, hamnar alltid överst.

Mån/03,30

P.g.a hög frånvaro i skolan är det viktigt att ni

vårdnadshavare hämtar era barns studiematerial på skolan


Fre/03,13

Till alla vårdnadshavare till elever på Nya Kastets skola!Som ni säkert hört sprider sig Coronaviruset, vilket innebär att skolan kanske blir tvungen att stänga på obestämd tid.


Men i dagsläget är detta inte aktuellt utan skolan förbereder sig bara inför en eventuell stängning.


Mer information kommer om detta blir aktuellt.Vid minsta förkylningstecken SKA alla elever stanna hemma från skolan,
detta även om man inte tror att det är Corona utan en vanlig förkylning.


Personal på skolan kommer att skicka hem de elever som kommer till skolan med förkylningssymtom.


Ett vanligt tecken på Corona är problem med luftvägarna, speciellt torrhosta och feber.


Corona sprids vid droppsmitta, vilket innebär att det smittar vid tex nysningar och hostningar.


Det är därför viktigt att hosta och nysa i armvecket.För att förebygga spridning av viruset är att tvätta händerna noga, flera gånger om dagen med tvål och vatten och att tänka sig för vad man tar i med sina händer.


En rutin kan vara att sjunga ”Blinka lilla stjärna” under tiden man tvättar händerna (cirka 22 sekunder).


Handsprit är bara ett alternativ om man inte har tillgång till tvål och vatten.Om skolan blir tvungen att stänga kommer inte eleverna bli lediga.


Eleverna kommer att få arbeta hemma enligt instruktioner.
Vi förbereder oss just nu med planeringar ifall att skolan stänger.


Lärare i förskoleklass kommer att nås via mobiltelefon, klass 1-6 + förberedandeklass har lärarna Skypekonto och både elever och vårdnadshavare kan kontakta läraren via Skype.


Lärarna bestämmer om de skickar uppgifter via Skype som eleverna ska göra.