Miljö

Miljö:


På skolan arbetas det kontinuerligt med att ha en bra och trivsam arbetsmiljö. Vi källsorterar bland annat vårt skräp och utnyttjar därmed resurser på ett effektivt sätt.


Ju bättre och mer nogrannt vi sorterar desto lättare är det att återvinna samtidigt som vi då spar på jordens resurser.


De olika sopkärlen finns utställda i skolans korridorer och i varje lektionssal finns avfallspåsar där vi slänger hushållspapper, fruktskal, thepåsar osv.

På Nya Kastets Skola finns det tillgång till hörselkåpor för en lugnare och tystare studiero i klassrummet för de elever som har svårt att koncentrera sig vid ljud som kan upplevas störande.
Skolan är dessutom mobilfri och eleverna får inte använda sina mobiltelefoner under skoltid.


Om elever har mobiler med sig till skolan ska den lämnas till lärare vid skolstart och eleven får sedan tillbaks den efter att skolan har slutat för dagen.