Fritids

Fritids:

De lärarassistenter som under dagen finns med i klasserna, arbetar sedan på eftermiddagarna på fritids.


Assistenten bestämmer vad sin grupp ska göra under veckan, det kan vara allt ifrån utelek, film, pyssel, idrottshall, spelrummet där man kan spela pingis,
spela sällskapsspel osv.


De elever som har anmält att de ska läsa modersmål vid inskrivningen på skolan, har denna språklektion under fritidstiden på skolan ett tillfälle per vecka.


Fritidstiden är måndag-fredag


Fritidsverksamheten är även öppen för de elever under skollov om har vårdnadshavare som arbetar/ studerar på heltid och är därmed inte hemma under
dessa skollov.