Hem
٢٠١٨١١٢٩_١٠١١٠٠
٢٠١٨١١٣٠_١٣١٧٥٦
٢٠١٨١١٢٩_١٠١٠١٨
٢٠١٨١١٣٠_١٠٤٦٤٤
٢٠١٨١١٣٠_١٠٢١٠٥
٢٠١٨١١٣٠_١٠٢٠٢٦
٢٠١٨١١٢٩_١٠١٩٥٢
٢٠١٨١١٢٩_١٠١٧٥٧


Hej alla vårdnadshavare

Personalen på Nya Kastets Skola vill tacka alla vårdnadshavare för det stöd ni bistått skolan med under processen med skolinspektionen.
Vi har överklagat skolinspektionens beslut och ärendet ligger numera hos förvaltningsrätten.
Skolans verksamhet fortsätter som vanligt tills rättsprocessen avslutas hos förvaltningsrätten.
Under vecka 49, den 2:a December, har vi Drop In för vårdnadshavare att besöka skolan för frågor- Ni är välkomna mellan 17:00 – 20:00
Vårdnadshavare får gärna även ringa till skolan vid funderingar och frågor som behöver besvaras.


Mvh Nya Kastets Skola


2020-11-30

Insändare: Låt oss åtminstone sluta sexan tillsammans:

https://www.gd.se/artikel/insandare-lat-oss-atminstone-sluta-sexan-tillsammans

2020-11-09

Nya Kastets skola har gjort ett ägarbyte sedan April 2020, och ägs numera av två bolag, ett som Rektor Adam Mantaye äger och ett holding bolag som Aya Karam äger, RKM holdning.


Skolinspektionen har bedrivet en utredning mot skolan och ovannämnda ägare gällande lämpligheten  för ägar och ledningskrets sedan ägarbytet i April 2020.


Utifrån skolinspektionens bedöming har skolinspektionen fattat beslut om att återkalla godkänandet av tillståndet för att driva skolan på grund av misstänksamhet avseende ”bulvanägande” i ledningskretsen.


Skolan upfattar beslutet som oriktigt då skolans ledning är legitim och drivs av aktörerna som uppger sig för att driva skolan.


Skolans huvudman kommer därför att överklaga beslutet som måste ske inom tre veckor från och med 2020-11-09.


Skolinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft och mot bakgrund av att huvudmannen skall överklaga beslutet så räknar vi med att skolan fortsatt kommer att vara öppen tills ett nytt domstolsbeslut vunnit laga kraft.


Vi ser fram emot en ny bedömning som skall vara

evidensbaserad.


Den värdegrunden vi står för är öppenhet, tolerans, jämlikhet och religionsfrihet.


Vi tror alla alla människor lika värde oavsett etnicitet eller religion.


Vi har även bjudit in skolinspektionen andra viktiga samhällsfunktioner till besök för att se hur vi jobbar, dock förgäves.


Med vänliga hälsningar

Nya Kastets Skola